Tư vấn và đào tạo nghiệp vụ bảo vệ.
Với mục đích là nhằm bảo đảm ANTT trong cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, doanh nghiệp (thuộc phạm vi mục tiêu canh gác) trong tình huống nhưng không làm ảnh hưởng các hoạt động bình thường. Nắm vững tình hình liên quan đến an ninh, các diễn biến và đối tượng cần chú ý, đảm bảo việc chấp hành nội quy bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp. Kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời nhanh chóng tham gia hoạt động PCCC đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Công ty CP dịch vụ bảo vệ Sơn Đông chuyên tư vấn và đào tạo nghiệp vụ bảo vệ.