Cung cấp DV bảo vệ tài sản, hàng hóa bằng con người.
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sơn Đông chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ tài sản, hàng hóa với phương châm: An toàn của bạn - sứ mệnh của chúng tôi.