Liên hệ
CÔNG TY CP DV BẢO VỆ SƠN ĐÔNG
Địa chỉ: Số 416 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô quyền, Hải Phòng.
Điện thoại: 0225 8.602.596 - Fax: 0225 3.830.596

Kinh doanh 1
0225 8.602.596
Kinh doanh 2
0225 3.830.596