Tin tức
Nghiệp vụ bảo vệ công trường.
Công trình xây dựng là nơi tập trung nhiều lực lượng lao động, tình hình an ninh càng phức tạp. Đòi hỏi nhân viên bảo vệ phải áp dụng những nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp.
1. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ Bảo Việt tại vị trí cổng chính: - Giữ vững an ninh trật tự tại khu vực cổng chính, kiểm tra công nhân thầu phụ, khách đến liên hệ công tác, kiểm soát phương tiện xuất nhập hàng hóa qua cổng. - Kiểm tra kiểm soát bãi xe làm theo qui trình bảo vệ tại bãi xe. - Ghi chép cập nhật toàn bộ vật tư vật liệu xây dựng, trang thiết bị khác của đơn vị thầu phụ có trong công trường. - Cuối mỗi ngày làm việc các đơn vị thi công đền phải làm công tác bàn giao đối với lực lượng bảo vệ. - Các đơn vị thầu phụ phải gửi bản đăng ký danh sách công nhân làm việc trên công trường cho vị trí cổng chính để kiểm tra. - Bảo vệ nhắc nhở các trường hợp công nhân không thực hiện quy định bảo hộ lao động khi vào công trường. 2. Nhiệm vụ của nhân viên Bảo vệ tại vị trí tuần tra: - Tuần tra khu vực thi công, kiểm tra trang thiết bị, vật tư vật liệu có dấu hiệu trộm cắp không - Kiểm tra hệ thống chiếu sáng, đề xuất bổ sung chiếu sáng các khu vực vừa tập kết trang thiết bị hay vật tư . - Đề phòng cháy nổ khu vực thi công có máy sinh nhiệt hoặc tia lửa điện như: máy hàn xì, máy cưa, máy lạnh… đặt biệt khu vực có chứa nhiên liệu phục vụ cho xe máy đang thi công. - Hướng dẫn khách đến giao dịch vào đúng nơi cần làm việc - Đề phòng kẻ gian đột nhập lấy cắp vật tư, nhất là vào ban đêm và mùa mưa bão. - Trường hợp ban đêm bị mất điện đột xuất cần tăng cường tuần tra và báo cáo với đơn vị Chủ quản (nếu cần). - Sử dụng Chó nghiệp vụ để tăng khả năng kiểm soát nhất là mục tiêu có khuôn viên rộng tiếp giáp khu dân cư hoặc tiếp giáp rừng cây rậm. - Sẵn sàng sơ cấp cứu nếu có công nhân bị thương và báo cho bệnh viện gần nhất. 3. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ tại vị trí giám sát thi công: - Duy trì nội quy lao động các khu vực đang thi công, không cho công nhân đùa dỡn hoặc đi vào khu vực cấm. - Nhắc nhở công nhân thầu phụ thực hiện nội quy an toàn lao động - Giám sát việc nhập hàng tại chỗ - Kiểm tra các loại tài sản, trang thiết bị hiện hữu tại khu vực thi công - Ghi chép đầy đủ diễn biến ca trực vào sổ giao ca, cả những vấn đề chưa giải quyết xong để ca sau tiếp tục xử lý. 4.Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ tại vị trí chòi gác: - Quan sát phát hiện từ xa các dấu hiện đột nhập để cảnh báo cho vị trí tuần tra theo dõi. - Sử dụng ống nhòm giám sát từng khu vực để phát hiện kẻ gian ẩn nấp mà vị trí tuần tra bị che khuất không phát hiện được.